Aktuality

20.03.2020 01:00

Opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19 ve vztahu k letectví a činnosti spolků

(red), www.aecr.cz Opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19 ve vztahu k letectví a činnosti spolků

Dne 15.března 2020 vydala Vláda usnesení č. 215, ve kterém upravuje zákaz volného pohybu osob na území České republiky. Většina podrobností je obecně známá ze sdělovacích prostředků. Předpoklad termínu reálného ukončení opatření k zamezení epidemie je v tuto chvíli značně nejistý. Níže jsou uvedeny informace specifické pro letectví a činnost spolků.

 
Sportovní létání
 
Mimořádný stav (usnesení Vlády) nepojednává konkrétně o létání, jako o sportovní činnosti, avšak zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s uvedenými konkrétními výjimkami, ve kterých sportovní létání uvedeno není. To lze tedy chápat tak, že sportovní létání je ZAKÁZANÉ. Jistě je možné některou z výjimek na použití letadla napasovat (např. využití k cestě do a ze zaměstnání). Obecně je však použití letadla složitě obhajitelné a obcházení zákazu jde proti smyslu opatření k zamezení šíření epidemie a tím způsobeným zdravotním rizikům sobě i okolí.
 
Platnost a prodlužování kvalifikací leteckého personálu
 
Aktuálně se na úrovni EASA řeší draft dokumentu, který posouvá konec platnosti kvalifikací/průkazů apod. o 4 měsíce s možností prodloužení o další 4 měsíce. Konkrétně by se mělo jednat o oprávnění od LAPL až po ATPL, MEDICAL (1, 2 a LAPL), přezkoušení z cizího jazyka, oprávnění dle PART-66 a další třídní či typové kvalifikace, pokud by platnost měla skončit před 31.7.2020. Toto opatření se týká i obnovovacích seminářů FI.
Zatím bohužel neexistuje konkrétní draft k prodloužení platnosti způsobilosti letecké techniky, ale údajně je také v procesu přípravy.
 
Upozorňujeme, že tyto zvláštní pravidla upravující platnost kvalifikací ještě není oficiálně vydaný. Jeho vydání se očekává v průběhu následujících dnů. V této problematice spolupracujeme a jsme v kontaktu s ÚCL a Europe Airsport. O případném vydání a konkrétních podmínkách budeme informovat, případně sledujte webové stránky ÚCL na www.caa.cz.
 
Činnost AeČR a spolků
 
Náhradní termín pořádání Valné hromady AeČR není možné v tuto chvíli reálně stanovit a bude určen na základě vývoje situace, resp. odvolání zákazu shromažďování a volného pohybu osob. Valná hromada bude svolána znovu se všemi náležitostmi jako tomu bylo u původně plánovaného termínu.
Činnost sekretariátu AeČR je zachována v omezeném režimu a zejména formou home office. Osobní návštěvy nejsou v současné situaci přípustné.
Činnost spolků je v rámci krizových opatření zakázána. Výjimkou je samozřejmě výkon práce zaměstnanců, pokud takový pracovně právní vztah existuje.
V rámci krizových opatření vyhlášených 14.3.2020 bylo schváleno a vyhlášeno i tzv. finanční a stabilizační opatření (tzv. liberační balíček), jímž se promíjí pro futuro daňové sankce z daní z příjmu FO/PO a DPH, jakož i správní poplatky související s daňovými žádostmi, příslušenství daně vyplývající z opožděného tvrzení daně anebo podání daňových přiznání, atd. Fakticky to znamená, že jak FO, tak PO, které měly podávat daňová přiznání k 1. 4. 2020 mohou tato přiznání podat bez hrozby jakýchkoliv sankcí až k 1.7.2020. Finanční správa v této souvislosti v nejbližších dnech aktualizuje pokyny s cílem zajistit maximální vstřícnost při eliminaci příslušenství daně.
 
Vladimír Machula
Prezident AeČR
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama