Aktuality

29.01.2019 01:00

Obnova techniky v Ostravě

(red), www.airport-ostrava.cz Obnova techniky v Ostravě
Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2018 dotaci na krytí části nákladů na obnovu bezpečnostní techniky pro zajištění záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku a bezpečnosti letiště a pořízení technologií pro cestující se zdravotní handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše.
V souladu s veřejným zájmem poskytl Moravskoslezský kraj na rozvoj regionálního Letiště Leoše Janáčka Ostrava investiční dotaci pro rok 2018 na částečnou úhradu nákladů na pořízení technických prostředků na zajištění bezpečnosti provozu Letiště Ostrava, a.s. Zajištění bezpečnosti provozu je v souladu se základními podmínkami pro udělení oprávnění k provozování letiště vydaného Úřadem pro civilní letectví a naplnění bezpečnostních požadavků stanovených legislativou Evropské unie. Nákup a obnova této techniky byla nad možnosti pořízení z vlastních zdrojů Letiště Ostrava, a.s. Z tohoto důvodu byla předložena žádost o investiční dotaci v celkové výši 1.565 tis. Kč bez DPH. V rámci akce byl pořízen systém zabezpečení určených vjezdových bran, kontejnerové pracoviště ostrahy letiště, bezpečnostní turniket (SRA II) a byly obměněny tři kusy protichemických obleků Team Master. Zároveň byla poskytnuta investiční dotace na úhradu nákladů na pořízení technologie pro cestující se zdravotním handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše letiště, a to v celkové hodnotě 420 tis. Kč bez DPH. V rámci akce byly pořízeny schodolez, defibrilátor a pojízdné zařízení pro odtah letadel neschopných pohybu.
 
Bližší informace o projektech:
 
 
 
 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama